Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Parkuru

David Belle:                  
Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement umění pohybu / umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla.Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena pak traceuse. Definován Francouzem Davidem Bellem, parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.

 

Název Popis
francouzsky anglicky
Atterrissage / Réception Landing Přistání na zemi, jen špičky nohou se dotýkají země (nikdy nedopadejte na celou nohu; vždy jen na prsty a bříška nohou).
Équilibre Balance Chůze po úzké překážce, po její hraně.
Équilibre de chat Cat balance Pohyb po čtyřech po úzké překážce, po její hraně.
Franchissement [fʁɑ̃.ʃis.mɑ̃] Underbar, jump through Proskočení skrz mezeru pod překážkou nebo v překážce.
Lâché [la.ʃe] Dismount, swinging jump Seskok z visu (na zábradlí, zdi, stromě) s dopadem na zem nebo zachyením do jiného visu.
Passe muraille [pas my.ʁaɪ] Pop vault, wall hop Překonání zdi s jedním či více odrazy nohama od zdi a rukama položenýma nahoře na překážce.
Passement [pas.mɑ̃] Vault Základní výraz pro techniku určenou k překonání překážky.
Demitour [dəmi tuʁ] Turn vault Vault, obsahující otočku o 180°. Tato technika se používá k získání lepší pozice na opačné straně překážky, například pro snížení výšky následného seskoku.
  Speed vault Překonání překážky v rychlosti, tělo je téměř vodorovně nad překážkou jedním ramenem dolů, kontakt s překážkou má jen jedna ruka.
  Lazy vault Překonání překážky šikmo za postupného použití jedné ruky, švihnutí nohou přes překážku a odraz pryč druhou rukou.
Saut de chat [so d ʃa] Cat jump/pass, monkey vault, (king) kong vault Vault, skok dopředu přes překážku, kdy se tělo dostává do vodorovné pozice nad překážku, následuje odraz rukama, tělo a nohy se protáhnou nad překážkou a mezi rukama.
  Reverse vault Vault s otočkou o 360° (někdy nedokončenou), při němž se traceur otáčí zády nad překážkou. Vhodné při potřebě pokračovat po dopadu jiným směrem.
Planche [plɑ̃ʃ] Muscle-up / climb-up Dostat se z pozice visu na rukou do pozice, v níž je trup nad hranou překážky, podporován rukama. Užívá se k lezení nahoru na překážku.
Roulade [ʁu.lad] Roll Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda (kotoul probíhá šikmo přes záda). Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.
Saut de bras [so d bra] Arm jump, cat leap Doskok na stranu překážku do polohy visu (podřepu), ruce se drží horní hrany, nohy brání nárazu těla do překážky.
Saut de fond [so d fɔ̃] Drop Doslova „skok na zem.“ Seskok dolů z překážky.
Saut de détente [so də de.tɑ̃:t] Gap jump Skok z jednoho na druhý objekt přes mezeru, díru.
Saut de précision [so d presiziɔ̃] Precision jump Skok z jednoho objektu přesně na druhý (traceur zůstává po dopadu stát na druhé překážce)
Tic tac [tik tak] Tic tac Odraz od zdi k získání výšky / vzdálenosti. Často slouží k výskoku na protější překážku.

 

Lidé věnující se parkouru obvykle utratí za parkour jen málo peněz a obvykle trénují v jednoduchém, lehkém, sportovním oblečení.

Vybavení se v podstatě skládá jen z:

  • Pohodlné sportovní (nejčastěji běžecké) obuvi, která je lehká, s dobrou přilnavostí, oporou nohy a tlumením dopadů. Občas se využívá gelové vložky.
  • Zřídka také z rukavic (lehkých atletických či cyklistických), které chrání ruce proti oděru. Zkušenější traceuři používání rukavic odmítají, považují je za nepřirozené.

Protože je parkour spřízněn s Přirozenou metodou, traceuři někdy trénují bosí, aby se uměli pohybovat efektivně nezávisle na vybavení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář